Директор - Набиуллина Резеда Миннулловна                                             конт.тел.  8-917-879-35-35

Зам.директора - Хакимзянова Алия Айратовна                                           конт.тел.  8-960-075-35-35

Преподаватель - Власов Александр Александрович                                  конт.тел.  8-917-244-18-13 Мастер производственного обучения - Давлетшин Нияз Киямович          конт.тел.  8-917-253-97-61